Loading map

Loading facets

Munkegaten i Trondhjem

Munkegaten i Trondhjem

Avfotografert akvarell malt av Christense Henriette Geelmuyden som viser Torvet, krysset Munkegata/Kongens gate. Til høyre troner Harmonien, Munkegata 22. og til venstre ser vi [...]


[Vitnesbyrd om betaling]

[Vitnesbyrd om betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 lagrettemenn bevitner at Eilif Olavsson har levert Endre Nordbø pengene som han på sine brors barns vegne har mottatt for gjeld etter deres far [...]


[Gårdsarv]

[Gårdsarv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Lensmannen og 2 lagrettemenn i Eriksfjorden otting gjør vitterlig, at de vet, at salige Alf på Barstien for noen år siden av sin bror Elluf kjøpte [...]


[Salg av øde plass]

[Salg av øde plass]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott erkjenner at han har solgt til Frants Schult, borger i Bergen, en øde plass tilhørende kongen ved Kroppedammen i Bergen. Grunnens [...]


[Dom i sak med manglende bevis]

[Dom i sak med manglende bevis]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fem lagrettemenn gjør vitterlig, at de i en sak om en jordpart mellom Torgeir og Bjørn Meås dømte den sistnevnte til å betale Torgeir 3 huder i [...]


[Vitne til gave til prestebord]

[Vitne til gave til prestebord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To menn i Grungedal (Vinje) bevitner at Amund Jørundssons foreldre ga 1/2 laups skyld i ødegården Øverland i Grungedal til Vinje prestebol, og to [...]


[Dom om erstatning]

[Dom om erstatning]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 9 lagrettemenn og 3 andre kunngjør at de var på Kleive for å dømme mellom Asbjørn Bjåland og Olav Kleive, og Asbjørn dømtes til å betale Olav [...]


[Makeskifte av gårdparter]

[Makeskifte av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Lars Hanson, sogneprest i Seljord, og to lagrettemenn kunngjør at Bjørn Torbjørnson makeskiftet 61/2 markebol jord i Rud (i Åmotsdal) til Leidulv [...]


[Betaling av skatt]

[Betaling av skatt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Allmuen i Hitterdal ber borgerne i Skien om å hjelpe til med den påbudne skatten til det utskrvne skipsfolket som ligger utenfor Skien, fordi nød, [...]


[Vitnesbyrd om tyveri]

[Vitnesbyrd om tyveri]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To lagrettemenn i Holts sogn på Agdesiden bevitner at Gunnar Sveinungson på Roald i Kviteseid prestegjeld på Holts kirkegård spurte, om noen hadde [...]


[Kopi av brev om betaling av drapsbøter]

[Kopi av brev om betaling av drapsbøter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tre lagrettemenn i Åmotsdal bevitner at Gudleik Sigurdson ga gården Østerdal (også kalt Hvåle eller Seljord) i Flatdals sogn i Telemark sammen med [...]


[Salg av jordpart]

[Salg av jordpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Bjørn Leidulvson erkjenner at han har solgt til Vadve Sveinungson 3 markebol jord i Lofthus i Heglands grend i Mo sogn og mottatt 3 mark gull og 3 [...]


[Forlik i trette]

[Forlik i trette]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Torkjellson erkjenner at han er blitt forlikt med Sondre Bergulvson om det hugget denne hadde gitt ham, og om all annen trette som var dem [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 menn kunngjør at de 3.påskedag hadde dømt mellom Hallvard Gudleiksson og Jens Halvorsson angående et markebol jord i Øvre Griniberg i Hitterdal, [...]


[Bytte av odelsgods]

[Bytte av odelsgods]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 menn bevitner at Olav Bjørnsson på Alset har byttet sitt odelsgods 1 spann jord i Henmo med Olav Gunderson på Hofstad for Nedre Foseng, samt 2 [...]


[Tilbakeføring av ubetalt hest]

[Tilbakeføring av ubetalt hest]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Skåning gir på sin husbond Laurits Bagges vegne Sondre graver av Seljord tillatelse til å oppsøke og ta tilbake den hesten som han for en tid [...]


[Salg av søsterlodd]

[Salg av søsterlodd]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Telemark bevitner at Laurits Torginsson og Tollef Torginsson erkjente å ha mottatt av Vadio Sveinungsson 6 kyrlag i overgave og [...]


[Bytte av eiendeler]

[Bytte av eiendeler]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017/2018: Bror Størkersson og Bjørn Aresson kunngjør at de har byttet noen eiendeler.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Bror Størkerssøn(?) og Bjørn [...]


[Erklæring om skikkethet]

[Erklæring om skikkethet]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Biskop Hans Gås bevitner at de fromme menn i kapittelet har handlet kristelig og flittig, at de er skikkelige og ærlige, og at de er lydhøre og [...]


[Vitne om mistenkt ]

[Vitne om mistenkt ]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 5 menn i Seljord bevitner hvor Tjostolv Karlsson var den dagen og lå om natten da Tore Bergs gård brant ned.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 5 [...]


[Vitne om giftermål]

[Vitne om giftermål]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn kunngjør at Tollak Olavsson var gift 3 ganger.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 2 lagrettesmænd i Telemarken kundgjør at Tollak [...]


[Salg med samtykke]

[Salg med samtykke]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Steiner Torgeirsson kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt hr. Christoffer Olavsson sogneprest i Hjartdal..? i [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Nedenes bevitner at Torvil Herbrandsson har solgt 1/2 av den vestre gården i Godderstad og har mottatt betalingen til Nils [...]


[Vitnebekreftelse på arv]

[Vitnebekreftelse på arv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 lagrettemenn i Romsdalen bevitner at Kolbjørn Olsen har arvet etter sine foreldre og eier 1 pund mindre 1 kjørlag i gården Alnes.

Sammendrag [...]


[Om pantsatt gods]

[Om pantsatt gods]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tomas Jonsson til Spjelkavik erkjenner at de 2 1/2 mellag i Ramstad, som Gerrit Knutsson på Synes har solgt til ham, har han pantsatt til hr. [...]


[Erklæring om bruksrett]

[Erklæring om bruksrett]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jacob Huitfeldt til Berritsgård meddeler, at han tillater Olav Einersson å bygge og bo på en ødegård beliggende i kongens allmenning i [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Hans Tordsson selger og skjøter til Davind Bårdsdatter 1 punds fiskeleie i gården Offerbo i Innerdalen (Romsdalen)

Sammendrag fra 1916 av [...]


[Om salg av gårdparter]

[Om salg av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 lagrettemenn i Inderøya bevitner at Peder på Helleberg har arvet 1/2 spann i Helleberg, 1/2 øre i Nordberg og 1/2 øre i Budom, alt liggende i [...]

Universitetsbiblioteket 1580 - 3.søndag etter påske

[Utnevnelse av sogneprest]

[Utnevnelse av sogneprest]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fredrik 2.s brev til kapitlet i Trondheim om at Mons Mikkelsen, hvis han finnes dugelig av superintendenten, skal bli sogneprest i [...]


[Betaling for gårdleie]

[Betaling for gårdleie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 1 lagrettemann i Fyresdal bevitner at mens han i 5 år hadde ødegården Li, så mottok Harald 5 halve laup av ham. På samme måte bevitner Ragnhild [...]

Universitetsbiblioteket 1580-09-16 - 1590-09-16

[Om salg av gårdparter]

[Om salg av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 menn bevitner at Harald Iversens enke erklærer at hennes mann solgte til Erik Olsson på Sannes 4 1/2 mark i Sannes, og at Olav Medås har solgt til [...]

Universitetsbiblioteket 1580 - Midfaste søndag

[Arveskifte]

[Arveskifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Befalingsmannen over Bratsberg len med flere kunngjør at de overvar arveskiftet mellom brødrene Aslak og Amund Torvilssønner og deres søster [...]


[Makeskifte av jord]

[Makeskifte av jord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Olav på Kvam i Surnadal erkjenner å ha makeskiftet sin jord Lerem i Melhus, som årlig renter 1/2 spann mindre 4 ? til Jon Pedersson Hustad, mot [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn kunngør at Orm Hogeliden solgte til Sondre Grunge 2 markebol i Rui, som ligger i Grungedal og har mottatt [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Steinar Jonsson Ringstad i Vatne selger på eget og avdøde bror Peder Jonsens barns vegne 1 mellag i Ostreim til Pål Helgesen, som gjennom sin [...]


[Kvittering for odel]

[Kvittering for odel]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Øyvind Alvsson gir kvitt og klageløs for odelen i Bliksrud i Sogndal i Holt prestegjeld på Ringerike.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Evind [...]


[Arvesak]

[Arvesak]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Lundval og en dom om jord i Flatdal, hvorav 1/2 skal tilfalle Torkjell Torkilssons enke og den andre halvpart hans andre [...]


[Skatteinntekter overleveres]

[Skatteinntekter overleveres]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 menn bevitner at de sammen med to andre var tilstede på Bratsberg 16/3 1586 da Gunnar Geldhus leverte kjellersvennen all kongens skinnskatt og [...]


[Makeskifter 2 gårder]

[Makeskifter 2 gårder]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Åge Bjelke til Austrått erkjenner at han med sin hustrus samtykke har makeskiftet Leren i Leinstrand som renter 2 øre med fornuftige Jon Pedersen og [...]


[Odelsrettigheter]

[Odelsrettigheter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Fyresdal bevitner at på Molands kirkegård framførte Amund Arnesson vitner om at han var rette odelsmann til gården Lid, hvilken [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Eilif Halvorsen Grytdal kunngjør at hans salige far har solgt til nå salige Eirik Ulnes 2 øres leie i Ulnes.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Jon Eiriksson på Ulla, Inge Eirikssdatter på Blindern og Gunhild Eiriksdatter i Lausund [...]

Universitetsbiblioteket 1589-05-14 - 1589-05-19