Loading map

Loading facets

[uten tittel]

[uten tittel]

Diagram med tittelen: Oversiktsdiagram over Osloområdet.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde. Zannichellia palustris. Vasskrans...


[uten tittel]

[uten tittel]

Illustrasjon som viser en plante med røtter under jorden i tverrsnitt.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde. Najas marina. Stivt havfrugras.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde og bildetekst. Säbysjön, Uppland.