Loading map

Loading facets

Nordlysobservatoriet

Nordlysobservatoriet

Et nordlysobservatorium. En kuppellignende bygning med et lavere hus bakenfor. Fjellbjørker rundt og et snødekt fjell bakenfor. Skrevet på: Nordlysobservatoriet.Bildet er tatt fra nord. [...]


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen. Høyeste fjellene er snødekte.


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen. De høyeste toppene snødekte.


[På tur]

[På tur]

2 menn og en kvinne står på en grusvei med et skrånende landskap bakenfor. Alle 2 har en spaserstokk i hånda.


[Ung dame]

[Ung dame]

Ung dame på landtur. Står på en gressvoll med gårdet og et bakkete landskap bakenfor.


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen.


[Landskap]

[Landskap]

Skogkledde åser med ei gangbro med vannrør under over et tørt elveleie. Muligens i nærheten av Grenoble.


Møllebakken med utsikt mot byen

Møllebakken med utsikt mot byen

Utsikt fra Møllebakken mot byen. Bakken til venstre, reservedammen ca midt i bildet, bak til høyre Marienberg gård og Steinberget. En kvinne med tre jenter sitter i gresset. [...]

Bilder Etter 1913

Nordenfjeldske Norge

Nordenfjeldske Norge

Fotoalbum med håndkolorerte fotografier tatt av Marcus W. Noodt


Devle herregård

Devle herregård

Devle herregård i bakgrunnen, omgitt av trær. Tørking av gress ved hesjing i forgrunnen.

Landskap 1900 - 1948

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke, sett fra øst. Stor folkemengde samlet ved kirken. Bil plassert utenfor kirkeplassen. Dyrket jord rundt kirken. Enkelte gårder i bak kirken, med fjell i bakgrunnen. Bratt [...]


Ukjent, hav, naust, båter

Ukjent, hav, naust, båter

Utsikt ut mot havet fra steinstrand. Fjell i bakgrunnen. Naust til høyre med en båt liggende utenfor.

Landskap 1900 - 1948

Steinviks holm

Steinviks holm

Steinvikholmen, sett fra sør. Enkelte bygninger på øya. Naust til høyre i bildet. Hav rundt, med fjell i bakgrunnen

Landskap 1900 - 1948

[Fjellområde]

[Fjellområde]

Utsikt over snølagt fjellområde. Enkelte trær bak til høyre.

Landskap 1900 - 1948

Fra Estenstad

Fra Estenstad

Oversikt over Estenstad, med mye mark og granskog. Sett fra en høyde mot nord. Langt i bakgrunnen ser en Trondheim og bebyggelse.

Landskap 1900 - 1948

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Båt liggende på land, med tre naust og noen båter i bakgrunnen. En liten elv fra havet i mellom.

Landskap 1900 - 1948

Ukjent (hav, fjell)

Ukjent (hav, fjell)

Utsikt mot havet, bebyggelse til venstre. Strømmast nært til venstre

Landskap 1900 - 1948

Parti fra Rissa "Gimle" (Verket) ved Strømmen

Parti fra Rissa "Gimle" (Verket) ved Strømmen

Kai og bebyggelse ved elv som munner ut i hav, hovedbygning og fjøs i bakgrunnen

Landskap 1900 - 1948

Saltøya panorama

Saltøya panorama

Saltøya i midten ved en fjord, jernbane til høyre med kai. Bebyggelse i bakgrunnen.

Landskap 1924 - 1933

Parti fra Rissa, Strømmen

Parti fra Rissa, Strømmen

En mann kontrollerer en robåt med tau fra land ved en bukt. Bebyggelse i bakgrunnen.

Landskap 1900 - 1948

Fra Saltøya

Fra Saltøya

Dam i forgrunnen, sti til høyre, trær rundt

Landskap 1900 - 1948

Fra Høibakken 1925

Fra Høibakken 1925

Seilbåt og robåt med to personer i forgrunnen, kai og begyggelse i bakgrunnen. Kirke til høyre i bakgrunnen. Berg bak bebyggelse. Avbildet inn i en vik.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Tilfredshet]

[Tilfredshet]

Tilfredshet. Klokketårnet og kapellet.

Landskap 1918-05-08

[Tilfredshet]

[Tilfredshet]

Tilfredshet. Klokketårnet og kapellet. 8/5- 1918.

Landskap 1918-05-08

[Sauer ved hus]

[Sauer ved hus]

Sauer beiter ved hus. Gårdstun på Borgan i Vikna.


[Seilskip]

[Seilskip]

Mange seilskip ved kai. Flagg i toppen av mange av mastene.


[En båt slepes]

[En båt slepes]

En seilbåt slepes. Bildet er tatt fra taubåten.


[Nordøyan i Vikna]

[Nordøyan i Vikna]

To menn ror en robåt ved oppankrede skip. Colin Anker skøyte tilhørende Redningselskapet på havna på Nordøyan.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip i havna med Flatholmen/Nakken i bakgrunnen.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Bryggehus i Austafjord i Vikna]

[Bryggehus i Austafjord i Vikna]

Bryggehus ved vann. Vannledningen til høyre i bildet går til Austafjord Mølle som ble satt i drift i 1885.


[Bebyggelse ved sjø]

[Bebyggelse ved sjø]

Et oppankret seilskip ved en brygge og et bryggehus. I bakgrunnen en gård. Buøya i Nærøy.


[Heilhornet]

[Heilhornet]

Utsikt fra Nordhorsfjord mot Heilhornet i Bindal.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Seilskip ved kai]

[Seilskip ved kai]

To seilskip ved land. En bygning har vanntårn på taket.


[Seilskip]

[Seilskip]

Seilskip med tre masker med et anker nede.


[Oppankrede fiskebåter]

[Oppankrede fiskebåter]

Skip ved et brygge på Nordøyan i Vikna. En gruppe personer står på en høyde.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En dampskip til kai ved bryggehus. Muligens i Nidelva i Trondheim.


[Vik]

[Vik]

Rester av det som kan ha vært fundamentet til ei bru. Gårder i bakgrunnen.


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Seilskip og et dampskip ved bebyggelse. Fiskevær. Fisk henger til tørk på hjell.


[Utsikt fra dokk]

[Utsikt fra dokk]

Utsikt fra skip i dokk i Trondheim, mot Brattøra. Sannsynligvis sett fra Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV).


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet Rollaug i dokk, muligens til reparapasjon eller vedlikehold.


[Fyrtårn i Hartlepool]

[Fyrtårn i Hartlepool]

Fyrtårnet "Old Hartlepool Lighthouse" i Hartlepool. Fjære, lavvann. Muligens personer som samler noe i fjæra.


[Skip ved lastemaskin]

[Skip ved lastemaskin]

Skip liggende til kai ved det som ser ut til å være en maskin for av- og pålossing. Tilsynelatende et stor havn med skip til høytre og venstre.


[Kirke i Hartlepool]

[Kirke i Hartlepool]

Kirken St Hilda's Church i Hartlepool. Kirke og kirkegård med hus i bakgrunnen.


[Hus]

[Hus]

Et hus med treskjæringer i snøkledte omgivelser med skigard.


[Robåter]

[Robåter]

Tre robåter med to lettkledde menn med mørk hudfarge sett fra et skip.


[Tettsted]

[Tettsted]

Et tettbebygd område liggende på lavt land ved sjø. Muligens en kirke eller et kapell. Bildet er tatt ved lavvann.


[Fjell ved sjø]

[Fjell ved sjø]

Et fjell ved sjø. Ved vannet noe bebyggelse og en båt. Et hus er under bygging.


[D/S Roald Jarl]

[D/S Roald Jarl]

D/S Roald Jarl forlater kai. Skipet er sett bakfra fra kai. En mann med lys skjorte står på dekk. Norsk flagg.


[Avon]

[Avon]

Skipet Avon ligger til kai. Tilsynelatende et passasjerskip med reisende stående ved rekkverk. Det ser ut som åtte personer svømmer ved skipet.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl liggende til kai. Trevirke ligger på land. Oppbrutt is på vannet.


[Havn]

[Havn]

Havn med trelast og flere skip til kai


[Skip]

[Skip]

Et dampskip sett på avstand, på skrå bakfra.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl (1913-1917) ved snøkledt landskap. En person stående ombord.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del.


[Brygge med palmer]

[Brygge med palmer]

Kai med trevirke omkranset av palmetrær. En bygning hvor personer sitter utenfor og ser mot fotografen. Antakeligvis tatt fra et skip.


[D/S Svein Jarl]

[D/S Svein Jarl]

D/S Svein Jarl ligger til kai. Stokker ombord på dekk. Et seilskip med to master ligger bak. I bakgrunnen ses en by eller et tettsted.


[Skip]

[Skip]

To mindre båter liggende inntil et større dampskip. Ukjent last i den ene båten.


[Seilskip og slepebåt]

[Seilskip og slepebåt]

Et seilskip slepes av en taubåt. En lang molo med fyrtårn i bakgrunnen. Små båter ved seilskipet, som har skadde seil.


Loholt

Loholt

Her vokste Henrik Mathiesen opp

Landskap 1860-07-01

[Dovrefjell]

[Dovrefjell]

På Dovrefjell omtrent midt mellom Kongsvoll og Hjerkinn. Antakelig like vest for jernbanen. Snøhetta vises til høyre i bakgrunnen. Tre menn og to fuglehunder i fjellandskap.


[På tur]

[På tur]

Tre menn med en fuglehund på tur i fjellandskap


[Sigurd og Ingeborg Holaker]

[Sigurd og Ingeborg Holaker]

Ingeborg Holaker og Sigurd Holaker med pipe og hund sitter i fjellandskap ved Kaldvella, et stykke nedenfor Kaldvellsjøen.


[Kaldvella]

[Kaldvella]

Mann ved elva Kaldvella litt ovenfor der Kaldvella renner ut i Stropla. Fjellandskap. På vei til eller på vei fra utsetting av yngel i Kaldvellsjøen.


[Mellom Kongsvoll og Stroplsjødalen]

[Mellom Kongsvoll og Stroplsjødalen]

Fra stien som går fra Kongsvoll og innover Stroplsjødalen. Akkurat der stien passerer over nakent berg en snau kilometer før Hestgjeterhytta. Mann sitter i fjellandskap.


[Avsjøen]

[Avsjøen]

To hytter i landskap ved Avsjøen. Stolper i bakgrunnen


[Reinsdyr i Stroplsjødalen]

[Reinsdyr i Stroplsjødalen]

En flokk reinsdyr i snøkledt fjellandskap i Stroplsjødalen, litt innenfor dagens Hestgjeterhytte. Snøhetta til venstre i bakgrunnen.


[uten tittel]

[uten tittel]

En flokk reinsdyr i snøkledt fjellandskap. Mann på ski med hund til høyre i bildet


[uten tittel]

[uten tittel]

En flokk reinsdyr i snøkledt fjellandskap