Loading map

Loading facets

[Gården Lille Krogstad, Meråker]

[Gården Lille Krogstad, Meråker]

En gruppe personer står i eng foran gården Lille Krogstad i Meråker. Jernbanen går bak husene til høyre. Bildet er tatt fra øst mot vest. Fra venstre ses Marit Larsdatter Evjebakk, Nils [...]

Gruppe Etter 1885

Nordlysobservatoriet

Nordlysobservatoriet

Et nordlysobservatorium. En kuppellignende bygning med et lavere hus bakenfor. Fjellbjørker rundt og et snødekt fjell bakenfor. Skrevet på: Nordlysobservatoriet.Bildet er tatt fra nord. [...]


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen. Høyeste fjellene er snødekte.


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen. De høyeste toppene snødekte.


[På tur]

[På tur]

2 menn og en kvinne står på en grusvei med et skrånende landskap bakenfor. Alle 2 har en spaserstokk i hånda.


[Ung dame]

[Ung dame]

Ung dame på landtur. Står på en gressvoll med gårdet og et bakkete landskap bakenfor.


[Ingrid og Roar]

[Ingrid og Roar]

Ungt par står ved et steingjerde. Fjellandskap i bakgrunnen.


[Landskap]

[Landskap]

Skogkledde åser med ei gangbro med vannrør under over et tørt elveleie. Muligens i nærheten av Grenoble.


Møllebakken med utsikt mot byen

Møllebakken med utsikt mot byen

Utsikt fra Møllebakken mot byen. Bakken til venstre, reservedammen ca midt i bildet, bak til høyre Marienberg gård og Steinberget. En kvinne med tre jenter sitter i gresset. [...]

Landskap Etter 1913

Nordenfjeldske Norge

Nordenfjeldske Norge

Fotoalbum med håndkolorerte fotografier tatt av Marcus W. Noodt


Devle herregård

Devle herregård

Devle herregård i bakgrunnen, omgitt av trær. Tørking av gress ved hesjing i forgrunnen.

Landskap 1900 - 1948

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke, sett fra øst. Stor folkemengde samlet ved kirken. Bil plassert utenfor kirkeplassen. Dyrket jord rundt kirken. Enkelte gårder i bak kirken, med fjell i bakgrunnen. Bratt [...]


Ukjent, hav, naust, båter

Ukjent, hav, naust, båter

Utsikt ut mot havet fra steinstrand. Fjell i bakgrunnen. Naust til høyre med en båt liggende utenfor.


Steinviks holm

Steinviks holm

Steinvikholmen, sett fra sør. Enkelte bygninger på øya. Naust til høyre i bildet. Hav rundt, med fjell i bakgrunnen


[Fjellområde]

[Fjellområde]

Utsikt over snølagt fjellområde. Enkelte trær bak til høyre.


Fra Estenstad

Fra Estenstad

Oversikt over Estenstad, med mye mark og granskog. Sett fra en høyde mot nord. Langt i bakgrunnen ser en Trondheim og bebyggelse.

Landskap 1900 - 1948

Ø. Lerfossen juni 1938

Ø. Lerfossen juni 1938

Øvre Leirfoss kraftverk til høyre sett nedenfra. Vann renner nedover og ut i en dam. På toppen av fossen, bak i bildet, er det en bru og noen bygninger.

Landskap 1938-06-01 - 1938-06-30

Fra Selbu

Fra Selbu

Avfotografert bilde av utsikt over Selbu og Selbu kirke, sett mot nord. Noe bebyggelse i bakgrunnen. Elv med en liten øy i forgrunnen.


Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss kraftverk til venstre, med fossen i midten. To personer på kanten ved elven til høyre. Skog i bakgrunnen.

Landskap 1910 - 1948

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Skovgård, Charlottenlund

Skovgård, Charlottenlund

Utsikt over Skovgård, med åker i forgrunnen og hovedbygning med fjøs bak, omringet av en del skog. Annen mindre bebyggelse til høyre bak. I bakgrunnen hav og fjellformasjon.

Landskap 1900 - 1948

Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Båt liggende på land, med tre naust og noen båter i bakgrunnen. En liten elv fra havet i mellom.


Ukjent (hav, fjell)

Ukjent (hav, fjell)

Utsikt mot havet, bebyggelse til venstre. Strømmast nært til venstre


Saltøya panorama

Saltøya panorama

Saltøya i midten ved en fjord, jernbane til høyre med kai. Bebyggelse i bakgrunnen.


Parti fra Rissa, Strømmen

Parti fra Rissa, Strømmen

En mann kontrollerer en robåt med tau fra land ved en bukt. Bebyggelse i bakgrunnen.


Fra Saltøya

Fra Saltøya

Dam i forgrunnen, sti til høyre, trær rundt

Landskap 1900 - 1948

Fra Høibakken 1925

Fra Høibakken 1925

Seilbåt og robåt med to personer i forgrunnen, kai og begyggelse i bakgrunnen. Kirke til høyre i bakgrunnen. Berg bak bebyggelse. Avbildet inn i en vik.


[Utsikt over Bjørnli, Løkken verk]

[Utsikt over Bjørnli, Løkken verk]

Utsikt over Bjørnli, Løkken Verk. Bebyggelse med Bjørnli skole og formannsboliger. Bjørnlivattnet i forgrunnen.


Ukjent gård

Ukjent gård

Fem personer står oppstilt foran gårdsbruk, tre bygninger, hovedbygning, fjøs og stabbur. Skog i bakgrunnen.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Uten tittel]

[Uten tittel]

Papirbilder fra 1919 (små) og et fra 1918. Ukjente.


[Tilfredshet]

[Tilfredshet]

Tilfredshet. Klokketårnet og kapellet.

Gruppe 1918-05-08

[Tilfredshet]

[Tilfredshet]

Tilfredshet. Klokketårnet og kapellet. 8/5- 1918.

Landskap 1918-05-08

[Utsikt fra Gløshaugen]

[Utsikt fra Gløshaugen]

Utsikt fra Gløshaugen mot Singsaker. Vannkraftlaboratoriet ved NTH til høyre i bildet.

Landskap 1918-05-04

[Menn i robåt]

[Menn i robåt]

To menn ror en robåt med en kasse og en tønne. I bakgrunnen en annen robåt og et fiskevær med fiskehjell. Lauvøyvågen i Vikna. Lokalbåten blir ekspedert av ekspedisjonsbåten. Ca. 1907.


[Seilskip]

[Seilskip]

Mange seilskip ved kai. Flagg i toppen av mange av mastene.


[Nordøyan i Vikna]

[Nordøyan i Vikna]

To menn ror en robåt ved oppankrede skip. Colin Anker skøyte tilhørende Redningselskapet på havna på Nordøyan.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip i havna med Flatholmen/Nakken i bakgrunnen.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Bryggehus i Austafjord i Vikna]

[Bryggehus i Austafjord i Vikna]

Bryggehus ved vann. Vannledningen til høyre i bildet går til Austafjord Mølle som ble satt i drift i 1885.


[Bebyggelse ved sjø]

[Bebyggelse ved sjø]

Et oppankret seilskip ved en brygge og et bryggehus. I bakgrunnen en gård. Buøya i Nærøy.


[Seilskip]

[Seilskip]

Seilskip med tre masker med et anker nede.


[Oppankrede fiskebåter]

[Oppankrede fiskebåter]

Skip ved et brygge på Nordøyan i Vikna. En gruppe personer står på en høyde.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En dampskip til kai ved bryggehus. Muligens i Nidelva i Trondheim.


[Vik]

[Vik]

Rester av det som kan ha vært fundamentet til ei bru. Gårder i bakgrunnen.


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Seilskip og et dampskip ved bebyggelse. Fiskevær. Fisk henger til tørk på hjell.


[Utsikt fra dokk]

[Utsikt fra dokk]

Utsikt fra skip i dokk i Trondheim, mot Brattøra. Sannsynligvis sett fra Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV).


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet Rollaug i dokk, muligens til reparapasjon eller vedlikehold.


[Fyrtårn i Hartlepool]

[Fyrtårn i Hartlepool]

Fyrtårnet "Old Hartlepool Lighthouse" i Hartlepool. Fjære, lavvann. Muligens personer som samler noe i fjæra.


[Skip ved lastemaskin]

[Skip ved lastemaskin]

Skip liggende til kai ved det som ser ut til å være en maskin for av- og pålossing. Tilsynelatende et stor havn med skip til høytre og venstre.