Loading map

Loading facets

Devle herregård

Devle herregård

Devle herregård i bakgrunnen, omgitt av trær. Tørking av gress ved hesjing i forgrunnen.


Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke, sett fra øst. Stor folkemengde samlet ved kirken. Bil plassert utenfor kirkeplassen. Dyrket jord rundt kirken. Enkelte gårder i bak kirken, med fjell i bakgrunnen. Bratt [...]


Ukjent, hav, naust, båter

Ukjent, hav, naust, båter

Utsikt ut mot havet fra steinstrand. Fjell i bakgrunnen. Naust til høyre med en båt liggende utenfor.


Steinviks holm

Steinviks holm

Steinvikholmen, sett fra sør. Enkelte bygninger på øya. Naust til høyre i bildet. Hav rundt, med fjell i bakgrunnen


[Fjellområde]

[Fjellområde]

Utsikt over snølagt fjellområde. Enkelte trær bak til høyre.


Fra Estenstad

Fra Estenstad

Oversikt over Estenstad, med mye mark og granskog. Sett fra en høyde mot nord. Langt i bakgrunnen ser en Trondheim og bebyggelse.


Ø. Lerfossen juni 1938

Ø. Lerfossen juni 1938

Øvre Leirfoss kraftverk til høyre sett nedenfra. Vann renner nedover og ut i en dam. På toppen av fossen, bak i bildet, er det en bru og noen bygninger.

Universitetsbiblioteket 1938-06-01 - 1938-06-30

Fra Selbu

Fra Selbu

Avfotografert bilde av utsikt over Selbu og Selbu kirke, sett mot nord. Noe bebyggelse i bakgrunnen. Elv med en liten øy i forgrunnen.


Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss kraftverk til venstre, med fossen i midten. To personer på kanten ved elven til høyre. Skog i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.