Loading map

Loading facets

[Fjellområde]

[Fjellområde]

Utsikt over snølagt fjellområde. Enkelte trær bak til høyre.

Landskap 1900 - 1948

Fra Estenstad

Fra Estenstad

Oversikt over Estenstad, med mye mark og granskog. Sett fra en høyde mot nord. Langt i bakgrunnen ser en Trondheim og bebyggelse.

Landskap 1900 - 1948

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Båt liggende på land, med tre naust og noen båter i bakgrunnen. En liten elv fra havet i mellom.

Landskap 1900 - 1948

Ukjent (hav, fjell)

Ukjent (hav, fjell)

Utsikt mot havet, bebyggelse til venstre. Strømmast nært til venstre

Landskap 1900 - 1948

Parti fra Rissa "Gimle" (Verket) ved Strømmen

Parti fra Rissa "Gimle" (Verket) ved Strømmen

Kai og bebyggelse ved elv som munner ut i hav, hovedbygning og fjøs i bakgrunnen

Landskap 1900 - 1948

Saltøya panorama

Saltøya panorama

Saltøya i midten ved en fjord, jernbane til høyre med kai. Bebyggelse i bakgrunnen.

Landskap 1924 - 1933