Loading map

Loading facets

[Gården Lille Krogstad, Meråker]

[Gården Lille Krogstad, Meråker]

En gruppe personer står i eng foran gården Lille Krogstad i Meråker. Jernbanen går bak husene til høyre. Bildet er tatt fra øst mot vest. Fra venstre ses Marit Larsdatter Evjebakk, Nils [...]

Gruppe Etter 1885