Loading map

Loading facets

Bergen

Bergen

Bergen i 16. århundrede. Tegning av områder rundt Vågen. Til venstre Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Øverst på tegningen er et våpenskjold.


Domkirken

Domkirken

Nidarosdomen sett fra nord. J. Haas,... Hafniae (Köbenhavn).


Domkirken

Domkirken

2 tegninger av Nidarosdomen, Domkirka sett fra nord og Vestfronten. Trondhjems Domkirke 1661, etter kobberstikk av Jacob Maschius i hans bok Norvegia Religiosa.


Domkirken

Domkirken

Nidarosdomen sett fra nord. J. Haas,... Hafniae (Köbenhavn).


London

London

Eksteriør fra den danske kirken i Wellclose Square, Templi Dano-Norvegici Londinensis. C. Gabriel Cibber, Flensburg Architectus, I.(Jan) Kip, sculpsit, London


London

London

Interiør fra den danske kirken i Wellclose Square, Templi Dano-Norvegici Londinensis. I forgrunnen personer, i bakgrunnen altertavle med motiv fra Det siste måltid. Til venstre [...]


Austråttborgen - eksteriør

Austråttborgen - eksteriør

Bildet er fra Austråt (Østråt), et borganlegg i Ørland kommune, herregård, en av Norges eldste stormannsgårder. Borgen er bygget i renessansestil med barokk utsmykning. På Austrått [...]


Austråttborgen - eksteriør

Austråttborgen - eksteriør

Bildet er fra Austråt (Østråt), et borganlegg i Ørland kommune, herregård, en av Norges eldste stormannsgårder. Borgen er bygget i renessansestil med barokk utsmykning. På Austrått [...]


Munkholmen

Munkholmen

Gouache (tegning) som viser Trondheimsfjorden med Munkholmen sentralt i bildet. Motiv fra ca. 1800. Seilskuter og båter på fjorden. I forgrunnen soldater på bergknauser langs sjøen. [...]


München

München

Prospekt av München. Kobberstikk og tegning av Franz Xaver Jungwirth, München 1766, etter maleri av Bernardus Bellotj de Canaletto 1761


Latinskolen

Latinskolen

Trondheim katedralskole, også kjent som Latinskolen. Bildet viser tegning av skolebygningen som lå ved det nordvestre hjørne av Domkirkegården, på sørsiden av av den nåværende [...]


Domkirken

Domkirken

Trondhjems Domkirke, sett fra nord. B. Rocque sculpsit.


Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss

Leirfossen. Nedre Leirfoss. Landskap med foss. Tegnet av Johan Jacob Georg Haas


Øvre Leirfoss

Øvre Leirfoss

Øvre leirfossen. Landskap med foss og turister og sagbruk er også på bildet. Tegnet av Lorentzen. Gravert av Georg Haas.


Sarpsfossen

Sarpsfossen

Sarpefossen Sagbruksarbeidere, tre turister og en hund (en dame og to menn) plankestabler. Pint par E. Paulsen. Tegnet av Georg Haas


H. Knudtzon med familie

H. Knudtzon med familie

Musikkstund hos etatsråd Hans Knudtzon og hans familie med sang, fløyte og cister. Maleri av Elias Meyer fra 1795. Fra venstre: Broder, Christian, Sarah Marie, Jørgen, Hans Carl, Karen, [...]


Karl Johan krysser Rhinen

Karl Johan krysser Rhinen

Jean Baptiste Bernadotte på tokt i Tyskland under Napoleonskrigen. Her rir han med troppene sine inn i Bendorff og har krysset Rhinen. Soldater, uniform, hest, våpen.


Osøy bru

Osøy bru

Parti fra Gauldalen, ved Osøy bru over Gaula. Veien går langs elva. To menn står på veien og diskuterer. Vi ser noen hus, skog og topper i bakgrunnen. Over elva går en steinbru. Det er [...]


Guldalen

Guldalen

Et parti fra Gauldalen, hvor man krysser Gaula med trekkferge. Det er en sving på elva med vei på begge sider. Skogkledde åser i bakgrunnen. Det er folk på begge sider av fergeleiet, [...]


Bærums Verk

Bærums Verk

Litografi av gamle Bærums jernverk. Kusk med hester og vogn i forgrunnen, elv, fabrikkbygg. Bedriften ble anlagt 1610 som jernverk og drevet for kongens regning, privat fra 1624. [...]


Pipervika

Pipervika

Grafisk tegning av Piperviksbakken i gamle dager, da Pipervika var en forstad til Oslo, ved bukta vest for Akershus festning, og stranda og strøket langs viken. Personer i forgrunnen, [...]


Bogstad gård

Bogstad gård

Litografi av Bogstad gård, tidligere storgård i Sørkedalen i Oslo, ved Bogstadvannet i det tidligere Aker herred. Park, innsjø omkranset av skog. I bakgrunnen: skogbevokste åser. Robåt [...]


Bondegården Bjølstad

Bondegården Bjølstad

Litografi av gården Bjølstad i Gudbrandsdalen, Heidalen, trebygninger rundt et tun, bl.a våningshuset i tømmer med tårn og torvtak. Høner på gårdsplassen, fjell i bakgrunnen


Bergen

Bergen

Litografi av gamle Bergen, utsikt over havneområdet fra Walkendorffs tårn, tidlig 1800-tallet. Brygger, seilbåter, hus, tårn og kirkespir.


Veien til Røros

Veien til Røros

Parti av veien til Røros. Veien går rundt en bergvegg med ei elv på den andre siden og skogkledde åser i bakgrunnen. Det er satt opp gjerde langs elva. En person sitter i ei vogn mens [...]


Oslo

Oslo

Kopi av tegning av William Edy med utsikt over havna i Kristiania fra de Ankerske bordtomter. To menn i forgrunnen, seilskuter, hus.


Kongens gate

Kongens gate

Tegning av vestre del av Kongens gate fra Hospitalskirken til byens vestre port, Skanseporten, og bymuren, med Ilsvika og Langbroen ved Skansen, plankestabler i Ila, seilskuter i [...]


Gamle Bybro med Brovakten

Gamle Bybro med Brovakten

William Edy's skisse av Gamle Bybro ca. 1800. I forgrunnen går Kjøpmannsgata der vi ser folk og hester. Til høyre ligger Bruvakta, Kjøpmannsgata 3, som er fra 1795 og ble brukt som [...]


Oslo

Oslo

Kopi av tegning av William Edy av Kristiania året 1800. En familie i forgrunnen, kirke og gårder. Oslofjorden og bebyggelse og landskap i bakgrunnen.


Mosnap

Mosnap

Litografi av Mosnap i Telemark. Utsikt over et landskap med fjell og vann, tømmerhus, menn i arbeid.


Tellefsengården

Tellefsengården

Husrekke i Dronningens gate. Eldre trehusbebyggelse. Byens befolkning spaserer ute i gaten. Hest med kjerre og en vogn. Stor trebygning til venstre, nr 48 med høyt mansardtak.


Det gamle rådhus

Det gamle rådhus

Fargelagt tegning av det gamle rådhuset i Kongens gate


Panorama av Trondheim

Panorama av Trondheim

Tegning som viser Trondheim og omegn, fra Munkholmen til Kristiansten, sett fra Steinberget. I forgrunnen Skansen med skanseporten og ekserserplassen i Ila. Vi ser hester med vogner og [...]


Sverresborg og Blyberget, Trondheim

Sverresborg og Blyberget, Trondheim

Bilde viser Sverresborg allé midt i bildet. Soldater i veien, en rytter til hest. Til venstre ligger Sverresborg og til høyre Blyberget. Gård i bakgrunnen. Fargeprospekt (eks. 2) hentet [...]


Ravnkloa

Ravnkloa

Tegning av Ravnkloa. Båter er trukket opp på Bakken. Brygga til venstre er på hjørnet mot Fjordgata, husene videre oppover er nederst i Munkegata. Tegning av Asbjørn Lund.

Universitetsbiblioteket Tidlig 1800-tall

Munkholmen

Munkholmen

Munkholmen med seilbåter på fjorden. På Munkholmen er det soldater og en kanon. Tegningen er fra Atlas pittoresque, Tegnet og litografert av A. Mayer. Imp. de Lemercier. Paris, Arthus [...]

Universitetsbiblioteket Tidlig 1800-tall

Utsikt over Tistedal

Utsikt over Tistedal

Utsikt fra Vedengård over Tistedalen mot Halden. Litograf: H.A. Grosch

Universitetsbiblioteket Tidlig 1800-tall

St. Jørgensveita

St. Jørgensveita

Utsikt over Sankt Jørgensveita mot Vår Frue Kirke. Tegneren ser motivet fra 2.etg. i Erling Skakkes gate 9, som lå på syd-vestre hjørne av Erling Skakkes gate og St. Jørgensveita. Haven [...]


Wullumsgården

Wullumsgården

Tegning av den opprinnelige Wullumsgård og Ole Ringstads situasjonskart.