Loading map

Loading facets

[Mann med hatt og frakk på Torvet]

[Mann med hatt og frakk på Torvet]

Mann med hatt og frakk på Torvet. Kongens gate 18 med J. M. Dørums manufakturforretning og Kongens gate 16 (Bikuben) i bakgrunnen.

Bilder [1889 - 1890]

[Levanger kirke]

[Levanger kirke]

Gamle Levanger kirke som brant i 1897. Den toetasjes bygningen til venstre er ikke å se på bilder av kirka tatt på 1880-tallet.

Bilder [1889 - 1890]

[Levanger kirke]

[Levanger kirke]

Gamle Levanger kirke som brant i 1897. Sett fra bro over Levangersundet.

Bilder [1889 - 1890]

[Barn på trappa til bygård]

[Barn på trappa til bygård]

Et barn på trappa utenfor inngangen til bygård. Trolig Kongens gate 66.

Bilder [1889 - 1890]

[To kvinner i samtale i Kongens gate]

[To kvinner i samtale i Kongens gate]

To kvinner i samtale i Kongens gate. Kongens gate 71-75 i bakgrunnen.

Bilder [1889 - 1890]

[Hund på trapp]

[Hund på trapp]

Hund på trappa utenfor et kontorlokale.

Bilder [1889 - 1890]

[Kvinne utenfor Kongens gate 16]

[Kvinne utenfor Kongens gate 16]

Kvinne foran stakittgjerdet utenfor Kongens gate 16 (Bikuben). I bakgrunnen ses Kongens gate 14, Sommergården (Svaneapoteket) og tårnet i Vår Frue kirke.

Bilder [1889 - 1890]

[Barn på trappa til bygård]

[Barn på trappa til bygård]

Et barn på trappa utenfor inngangen til bygård. Trolig Kongens gate 66.

Bilder [1889 - 1890]

[Barn ved portromsdør]

[Barn ved portromsdør]

Barn ved port inn til bakgård, muligens Kongens gate 66. Kan være Karen Evensen (f. 1887).

Bilder [1889 - 1890]

[Torvet sett mot Vår frue kirke]

[Torvet sett mot Vår frue kirke]

Torvet sett mot Vår frue kirke, med Kongens gate 14 (Sommergården, Svaneapoteket) til venstre og Kongens gate 7 (Hornemansgården) til høyre. Helt til venstre ses gjerdet og tre utenfor [...]

Bilder [1889 - 1890]

[Barneflokk på trapp foran bygård]

[Barneflokk på trapp foran bygård]

Seks barn på trapp foran bygård, trolig Kongens gate 66. Fire av barna er muligens Hjørdis Evensen (f. 1882), Hildur Evensen (1883), Jens Peter Evensen (f. 1886), Karen Evensen (f. 1887).

Bilder [1889 - 1890]

[Ung dame og barn ved portromsdør]

[Ung dame og barn ved portromsdør]

Kvinne og lite barn ved port inn til bakgård. Muligens Kongens gate 66.

Bilder [1889 - 1890]

[Jette Evensen med tre barn]

[Jette Evensen med tre barn]

Kvinne og tre barn på trappa utenfor Kongens gate 66. Trolig Jette Evensen med barna Hjørdis (f. 1882), Hildur (f. 1883) og Jens Peter (f. 1886).

Bilder [1889 - 1890]

[Militære på Torvet]

[Militære på Torvet]

Militære som marsjerer på Torvet. De bærer pigghjelmer som ble brukt som den reglementerte norske soldathjelmen i perioden 1888-1894. Perspektiv mot Torvets nordøstre kvadrant.

Bilder [1889 - 1890]

[Familien Evensens gravsted]

[Familien Evensens gravsted]

Familien Evensens gravsted sørøst på domkirkens kirkegård. Nidarosdomens sørside skimtes i bakgrunnen.

Bilder [1889 - 1890]

[Spaserende i Kongens gate]

[Spaserende i Kongens gate]

To kvinner som spaserer. Mann med spaserstokk. Trolig utenfor Kongens gate 64-66.

Bilder [1889 - 1890]

[Grav]

[Grav]

Grav på østsiden av Nidarosdomen. Graven kan høre til handelsmann Rasmus Tonning Lund (01.12.1831-11.04.1890) siden dette stemmer godt med antatt år for foto og hans gravsted. Oktogonen [...]

Bilder [1889 - 1890]

[En gruppe mennesker i Kongens gate]

[En gruppe mennesker i Kongens gate]

Samer? Gruppe mennesker gående i gaten utenfor Kongens gate 77 og 79.

Bilder [1889 - 1890]

[Forsamling i gaten]

[Forsamling i gaten]

Vestre del av Kongens gate? Mennesker ute i gaten.

Bilder [1889 - 1890]

[Mann utenfor Kongens gate 8]

[Mann utenfor Kongens gate 8]

Mann stående utenfor Børsbygningen (Kongens gate 8) øverst i Nordre gate.

Bilder [1889 - 1890]

[Kvinne som strikker]

[Kvinne som strikker]

Kvinne som strikker. Menn som leser oppslåtte aviser på veggen. Annonseplakater på veggen.

Bilder [1889 - 1890]

[Fire kvinner i vogn i Nordre gate]

[Fire kvinner i vogn i Nordre gate]

Fire kvinner i vogn i Nordre gate. Nordre gate 1 med urmakerforretning Hoff & Co. Uhrmager og Nordre gate 3 med J. G. Gulbrandsen barber- og parykmager.

Bilder [1889 - 1890]

[Forsamling utenfor Kongens gate 1]

[Forsamling utenfor Kongens gate 1]

En større ansamling av mennesker utenfor Norges banks bygg i Kongens gate 1.

Bilder [1889 - 1890]

[Familie i Kongens gate 66]

[Familie i Kongens gate 66]

Foto tatt gjennom vindu i Kongens gate 66. Tre barn og to kvinner står på innsiden av vinduet. Barnet i midten er trolig Jens Peter Evensen.

Bilder [1889 - 1890]

[To kvinner og to jenter på Torvet]

[To kvinner og to jenter på Torvet]

To kvinner og to jenter stående i samtale på Torvet. Til høyre ses Stiftsgården (Munkegata 23), Munkegata 21 og J. M. Dørums manufakturforretning i Kongens gate 18.

Bilder [1889 - 1890]

[Tre kvinner gående]

[Tre kvinner gående]

Tre kvinner gående muligens på Torvet eller i Kongens gate.

Bilder [1889 - 1890]

[Menneskegruppe utenfor Kongens gate 2]

[Menneskegruppe utenfor Kongens gate 2]

En gruppe mennesker i samtale utenfor brannstasjonen i Kongens gate 2 (Brannvagt), med rådhuset (i dag Trondheim folkebibliotek) til høyre. Ufokusert foto.

Bilder [1889 - 1890]

[Mann i St. Olavs gate]

[Mann i St. Olavs gate]

Mann stående i St. Olavs gate. Perspektiv mot nord. Husene på venstre side av gaten er trolig St. Olavs gate 4-10.

Bilder [1889 - 1890]

[To menn gående i Kongens gate]

[To menn gående i Kongens gate]

To menn gående i Kongens gate. Kongens gate 75 og Kongens gate 77 ses bak.

Bilder [1889 - 1890]

[Dronningens gate sett mot øst fra Prinsens gate]

[Dronningens gate sett mot øst fra Prinsens gate]

Dronningens gate sett mot øst fra Prinsens gate. Forretningen på hjørnet er Anton Øyens forretning i Dronningens gt. 49.

Bilder [1889 - 1890]

[St. Olavs gate 7]

[St. Olavs gate 7]

Peter E. Evensens jernvareforretning i St. Olavs gate 7.

Bilder [1889 - 1890]

[Kongens gate 23-27]

[Kongens gate 23-27]

Kongens gate 23-27 (nr. 27 Hjorteapoteket) sett fra gatekrysset St. Olavs gate. Fire menn i uniform.

Bilder [1889 - 1890]

[St. Olavs gate 7]

[St. Olavs gate 7]

Peter E. Evensens jernvareforretning i St. Olavs gate 7, med deler av St. Olavs gate 5 til høyre og St. Olavs gate 9 til venstre.

Bilder [1889 - 1890]

[Mann i Prinsens gate]

[Mann i Prinsens gate]

Mann i Prinsens gate sett mot nord med Arbeiderforeningen (Kongens gate 19) på venstre side.

Bilder [1889 - 1890]

[Jens Peter Evensen]

[Jens Peter Evensen]

Jens Peter Evensen på trappa utenfor Kongens gt. 66.

Bilder [1889 - 1890]

[To menn i samtale]

[To menn i samtale]

To menn, én med sigar i hånden, én med ring på hånden. En tredje skimtes til venstre.

Bilder [1889 - 1890]

[Jens Peter Evensen]

[Jens Peter Evensen]

Jens Peter Evensen på trappa utenfor Kongens gt. 66.

Bilder [1889 - 1890]

Victoria Jakobsen og to døtre

Victoria Jakobsen og to døtre

Tre kvinner, hvor en sitter og to står. Vase med blomster på et bord til høyre.


[Fritz Topp junior]

[Fritz Topp junior]

Portrett av Fritz Topp jr. Negativet er ikke på plass og kan ikke digitaliseres.


[Hanna Marie Hansen]

[Hanna Marie Hansen]

Portrett av pianist Hanna Marie Hansen

Bilder Trykt i 1884

[Hanna Marie Hansen]

[Hanna Marie Hansen]

Portrett av pianist Hanna Marie Hansen

Bilder 1879 - 1885

Tekniske Mellemskole

Tekniske Mellemskole

To personer gående imot, med skolebygningen i bakgrunnen. Bildet er sett mot øst. Nidarosdomens spir i bakgrunnen.

Bilder 1930 - 1936

Tekniske Mellemskole

Tekniske Mellemskole

Bildet viser to bygninger. Trondhjems Tekniske Mellemskole i bakgrunnen og Retorten fremst. Sett mot vest. Suhms gate.

Bilder 1930 - 1936

Tekniske skole 17. mai 1936

Tekniske skole 17. mai 1936

17. mai tog utenfor Trondhjems Tekniske Mellemskole. Fremst i toget holdes en fane, med mange deltakere i rekke bak. Flaggstang i bruk og skolebygg bak i bildet. Bygget i midten på [...]

Bilder 1936-05-17

Tekniske skole i tog 17. mai 1937

Tekniske skole i tog 17. mai 1937

17. mai tog på rekke utenfor Trondhjems Tekniske Mellemskole, med skolebygget i bakgrunnen. Retorten foran. Suhms gate. Fane fremst i toget. Flagget heist opp i flaggstangen.

Bilder 1937-05-17

Tekniske Mellomskole Ingeniør Barre

Tekniske Mellomskole Ingeniør Barre

Viser 12 personer i et klasserom oppstilt foran tavlen. Ingeniør Barre i front. Studentene ved siden av og bak. Tavlen inneholder matematisk påskrift.

Bilder 1930 - 1938

Tekniske skolen, Skogplanting v/Estenstad 1936

Tekniske skolen, Skogplanting v/Estenstad 1936

Bildet viser en stor samling med menn som har arbeidet med skogplanting ved Estenstad. Personene er oppstilt midt i bildet, og noen holder arbeidsredskap i hånden. Skog i bakgrunnen.


Tekniske Mellomskole 17. mai 1935

Tekniske Mellomskole 17. mai 1935

17. mai tog utenfor Trondhjems Tekniske Mellemskole og Retorten. Fremst i toget holdes en fane, med skolebygget rett bak.

Bilder 1935-05-17

Tekniske Mellomskole på planting i Estenstadmarka 1933

Tekniske Mellomskole på planting i Estenstadmarka 1933

Viser studenter fra Tekniske Mellomskole under planting av trær i Estenstadmarka. Granskog i bakgrunnen.


Trøndelagsutstillingen 1930 Th. Ludens og en del damer

Trøndelagsutstillingen 1930 Th. Ludens og en del damer

Th. Ludens og fem kvinner avbildet i forbindelse med Trøndelagsutstillingen, stående foran utsalgsboden til Simon Engen og Trondhjems Indremisjons Utlodning.


Gruppe fra Trøndelagsutstillingen utenfor Photomathon

Gruppe fra Trøndelagsutstillingen utenfor Photomathon

Gruppe på ni personer står oppstilt ved inngangspartiet til Photomathon i forbindelse med Trøndelagsutstillingen.


Mellomskolen, Maskinklassen, Overl. Berg

Mellomskolen, Maskinklassen, Overl. Berg

Viser syv personer i et klasserom. Påskrevet T. T. M. 4de Mask. 1930 på tavlen bak i bildet. Overlærer Berg bak i bildet. Studentene arbeider ved pultene sine.


Blårussen overrekker direktør Skarland blomster

Blårussen overrekker direktør Skarland blomster

Blårussen overrekker direktør Skarland blomster. Oppstilling foran bygningen. Korps til høyre i bildet.

Bilder 1937-05-17

17. mai 1936

17. mai 1936

17. mai tog i Trondheim, med store folkemengder tilstede.

Bilder 1936-05-17

Trøndelagsutstillingen

Trøndelagsutstillingen

Noen utsalgssteder under Trøndelagsutstillingen ved Skansen, blant annet Tiedemann og Conrad Langaard. To kvinner og en mann midt i bildet. Ilen kirke i bakgrunnen.


Trøndelagsutstillingen 1930

Trøndelagsutstillingen 1930

Noen utsalgssteder under Trøndelagsutstillingen ved Skansen, blant annet Tiedemann og Conrad Langaard. Ilen kirke i bakgrunnen.


17. mai 1936

17. mai 1936

17. mai tog i Trondheim, med store folkemengder tilstede.

Bilder 1936-05-17

17. mai 1936

17. mai 1936

17. mai tog i Trondheim. Person fremst hilser til folkemengden.

Bilder 1936-05-17

Fra Olav Trygvas. gt. 17. mai 1935

Fra Olav Trygvas. gt. 17. mai 1935

17. mai feiring i Trondheim. Folkemengde i gaten. Olav Tygvasons gate sett mot vest.

Bilder 1935-05-17

Handelsgymnasiet 17. mai 1935

Handelsgymnasiet 17. mai 1935

Oppstilling i tog med fane utenfor Handelsgymnasiet 17. mai. Stor folkemengde på rekke. Korps til høyre i bildet.

Bilder 1935-05-17

17. mai året 1936

17. mai året 1936

17. mai tog i Trondheim. Person fremst hilser til folkemengden.

Bilder 1936-05-17

Handelsgymnasiet 1939

Handelsgymnasiet 1939

Oppstilling i tog med fane utenfor Handelsgymnasiet. Stor folkemengde på rekke. Korps i front til høyre i bildet. To bilder til venstre i bildet


Ringvoll Sanatorium

Ringvoll Sanatorium

Ringvoll Sanatorium vinterstid. En stor blokkbygning og en mindre bygning. Bebyggelse bak. Skogsområde i bakgrunnen.

Bilder 1932 - 1948

Devle herregård

Devle herregård

Devle herregård i bakgrunnen, omgitt av trær. Tørking av gress ved hesjing i forgrunnen.

Bilder 1900 - 1948

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke under Bjørnson festlighetene 1932

Kvikne kirke, sett fra øst. Stor folkemengde samlet ved kirken. Bil plassert utenfor kirkeplassen. Dyrket jord rundt kirken. Enkelte gårder i bak kirken, med fjell i bakgrunnen. Bratt [...]


1. mai tog 1936

1. mai tog 1936

1. mai tog i Trondheim, med store folkemengder tilstede. Korps fremst, med barnetog bak. Trikk bak i bildet.

Bilder 1936-05-01

Rein kirke utvendig før innvielsen 1932

Rein kirke utvendig før innvielsen 1932

Rein kirke, med åpent landskap i forgrunnen. Trær til høyre for kirken. En bygning bak til høyre for kirken.


N. Leirfoss juni 1938

N. Leirfoss juni 1938

Vassdrag i midten av bildet. Mann i forgrunnen, som speider ut over vannet. Kraftverkbygning og foss bak i bildet, med skog rundt.

Bilder 1938-06-01 - 1938-06-30

Ukjent, hav, naust, båter

Ukjent, hav, naust, båter

Utsikt ut mot havet fra steinstrand. Fjell i bakgrunnen. Naust til høyre med en båt liggende utenfor.

Bilder 1900 - 1948

Steinviks holm

Steinviks holm

Steinvikholmen, sett fra sør. Enkelte bygninger på øya. Naust til høyre i bildet. Hav rundt, med fjell i bakgrunnen

Bilder 1900 - 1948

[Fjellområde]

[Fjellområde]

Utsikt over snølagt fjellområde. Enkelte trær bak til høyre.

Bilder 1900 - 1948

Fra Estenstad

Fra Estenstad

Oversikt over Estenstad, med mye mark og granskog. Sett fra en høyde mot nord. Langt i bakgrunnen ser en Trondheim og bebyggelse.

Bilder 1900 - 1948

Prost Dahlen m/familie

Prost Dahlen m/familie

Seks personer rundt et spisebord i en stue. Møblert med servise oppstilt i en hylle til venstre, trestoler i midten ved stuebordet, kaffekjele og vannbøtte til høyre. På veggen midt i [...]

Bilder 1900 - 1948

Klæbu pleiehjem og kirke

Klæbu pleiehjem og kirke

Klæbu kirke til venstre bak, Klæbu pleiehjem midt i bildet foran. Bebyggelse rundt. Strømmast mellom pleiehjemmet og kirken. Skog i bakgrunnen

Bilder 1917 - 1948

Brediablikk skole (på Heimdal)

Brediablikk skole (på Heimdal)

Skolebygningene er plassert oppe på en bakke. Flere elever går rundt i snøen på nedsiden utenfor skolebygningen. Skogområde på begge sider av skoleområdet.

Bilder 1922 - 1948

Rødde Ungdomsskole (Aar 1931)

Rødde Ungdomsskole (Aar 1931)

Utsikt over flere bygninger ved Rødde Ungdomsskole, med skog og fjell i bakgrunnen. Åpent landskap i forgrunnen.


Ø. Lerfossen juni 1938

Ø. Lerfossen juni 1938

Øvre Leirfoss kraftverk til høyre sett nedenfra. Vann renner nedover og ut i en dam. På toppen av fossen, bak i bildet, er det en bru og noen bygninger.

Bilder 1938-06-01 - 1938-06-30

Rein kirke under innvielsen 1932

Rein kirke under innvielsen 1932

Rein kirke sett mot nord. Mange personer oppstilt foran kirken. Noen trær rundt kirken


Fra Selbu

Fra Selbu

Avfotografert bilde av utsikt over Selbu og Selbu kirke, sett mot nord. Noe bebyggelse i bakgrunnen. Elv med en liten øy i forgrunnen.

Bilder 1900 - 1948

Blårussen toger fra skolen 17. mai 1937

Blårussen toger fra skolen 17. mai 1937

Blårusser masjerer i tog, med kvinner på venstre side og menn på høyre side. Siste del av et korps like foran blårusstoget. Tre bygninger på siden og bak toget.


Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss

Nedre Leirfoss kraftverk til venstre, med fossen i midten. To personer på kanten ved elven til høyre. Skog i bakgrunnen.

Bilder 1910 - 1948

Renskyds på Fjeldsæter 1907

Renskyds på Fjeldsæter 1907

Syv personer oppstilt i lag med fire reinsdyr og sleder. Ski oppstilt til venstre. Stor bolig i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Reinsskyr ved Fjeldsæter

Reinsskyr ved Fjeldsæter

Fire personer i slede trekt av reinsdyr vinterstid. En person og en hund oppstilt. Utsikt over landskap i bakgrunnen.


Skovgård, Charlottenlund

Skovgård, Charlottenlund

Utsikt over Skovgård, med åker i forgrunnen og hovedbygning med fjøs bak, omringet av en del skog. Annen mindre bebyggelse til høyre bak. I bakgrunnen hav og fjellformasjon.

Bilder 1900 - 1948

Fjeldsæter Turisthotel Kjælkeakere

Fjeldsæter Turisthotel Kjælkeakere

Personer med kjelke langs veien ved Fjellsætra Turisthotel vinterstid. Hovedbygningen oppe til høyre på en høyde, med flere andre bygninger nede til venstre.


Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Parti fra Stadsbygd, Staværings båt

Båt liggende på land, med tre naust og noen båter i bakgrunnen. En liten elv fra havet i mellom.

Bilder 1900 - 1948