Loading map

Loading facets

""Mina Testmann"" fra Trondhjem Capit. Svend Wrensted

""Mina Testmann"" fra Trondhjem Capit. Svend Wrensted

Kopiplate. Avfotografert maleri fra Sjøfartsmuseet v/ Bodil Øverland. Seilskip. Skonnert


""N.H. Knudzons"" forlis ved Svellingen den 23.1.1907.

""N.H. Knudzons"" forlis ved Svellingen den 23.1.1907.

Prospektkort. Eneret H. S. No.2. Kortet har følgende tekst: ""N.H. Knudzons"" Forlis ved Svellingen den 23/1 07.


""Samvirke"" forsikring avholder nordisk kongress på Ringve

""Samvirke"" forsikring avholder nordisk kongress på Ringve

Nordisk kongress holdt på Musikkhistorisk museum, Ringve i sept. Bilder fra møter, bespisning og omvisning i Nidaros domkirke. Inneholder også gruppebilder og portretter, uidentifiserte.


""Samvirke"" forsikring avholder nordisk kongress på Ringve

""Samvirke"" forsikring avholder nordisk kongress på Ringve

Nordisk kongress holdt på Musikkhistorisk museum, Ringve i sept. Bilder fra møter og festmiddag.