Loading map

Loading facets

"Kråka" ved Vallersund

"Kråka" ved Vallersund

Bildet viser et skjær med et sjømerke, oppmurt varde.

Bilder 1926-08-10

"Lyd"-bibliotek

"Lyd"-bibliotek

Bildet er fra Musikkvitenskapelige institutt på NLHT - Norges lærerhøgskole på Rosenborg. Interiør fra Lydbiblioteket, bildet viser en dør, garderobehylle og hyller fylt med bøker, [...]

Bilder 1960 - 1970

"Mina Testmann" fra Trondhjem Capit. Svend Wrensted

"Mina Testmann" fra Trondhjem Capit. Svend Wrensted

Kopiplate. Avfotografert maleri fra Sjøfartsmuseet v/ Bodil Øverland. Seilskip. Skonnert


"N.H. Knudzons" forlis ved Svellingen den 23.1.1907.

"N.H. Knudzons" forlis ved Svellingen den 23.1.1907.

Prospektkort. Eneret H. S. No.2. Kortet har følgende tekst: "N.H. Knudzons" Forlis ved Svellingen den 23/1 07.