Loading map

Loading facets

Utkast til hovedfasaden på NTH

Utkast til hovedfasaden på NTH

Norges Tekniske Høyskole på Gløshaugen, utkast til detalj av hovedbygningens fasade, muligens Stadskonduktør Johan Christensen forslag. Tegning


Kart over NTH

Kart over NTH

Kart over Norges Tekniske Høyskole, Gløshaugen, med omgivelser. Målestokk: 1:1000. Fra Trondhjems Stadskonduktørkontor, august 1901.


Hospitalskirka - eksteriør

Hospitalskirka - eksteriør

Hospitalskirken på Hospitalsløkkan, fotografi av en tegning eller et prospekt. Hospitalskirken, Kongens gate 70 a, er institusjonskirke for Trondhjems Hospital. Ved storbrannen i 1842 [...]

Bilder 1900 - 1910

Gruppebilde

Gruppebilde

Bildet viser en gruppe personer, kledd for fest, navn ukjent. 7 damer, 7 herrer. Det er antagelig medlemmene i en klubb, Foreningen ""Potta""

Bilder 1900 - 1910

Domkirkearbeidere - gruppebilde

Domkirkearbeidere - gruppebilde

Bildet viser personer som arbeidet med restaurering av Domkirken i 1906, og er tatt utenfor Skipets nordportal. 1. rekke f.v.: Evensen, Hoem, Sandstad, Eriksen, Bakke, Berg, Furuseth, [...]


Finnes barnehjem - eksteriør

Finnes barnehjem - eksteriør

Grosserer Hans Wingaard Finne (1835-1874) testamenterte sine etterlatte midler bl.a. til opprettelse av et hjem for hjelpeløse og nødlidende barn. Trondhjem kommune kjøpte i 1903 [...]

Bilder 1907 - 1910

Domkirken - eksteriør

Domkirken - eksteriør

Bildet viser Nidarosdomen fra Bispegata, med Thomas Angells monument i forgrunnen. Kirke / katedral i gotisk stil.

Bilder 1901 - 1910

Salmaker- og bøssemakerverkstedet - personer

Salmaker- og bøssemakerverkstedet - personer

Bildet er tatt ved Salmaker- og bøssemakerverkstedet i Erkebispegården, som idag huser restauranten Grenaderen. Trebygg med lavt tak. Byåsen skimtes i bakgrunnen. Gasslykt, skilderhus, [...]

Bilder 1890 - 1900

Lilleby skole - interiør med personer

Lilleby skole - interiør med personer

Interiør fra gymnastikksalen på Lilleby skole, folkeskole / barneskole i Ladeveien. Bildet viser elever, gutter, oppstilt i rekke, ribbvegger o.a.


Trondhjem Preserving Co.

Trondhjem Preserving Co.

Bildet er fra Innherredsveien og viser fabrikkbygningen til Trondhjems Preserving. Bygningen til høyre er Innherredsveien 61. Fabrikkbygningen t.v. står på hjørnet av Innherredsveien og [...]