Loading map

Loading facets

Lundgreengården eksteriør

Lundgreengården eksteriør

Bildet viser kjøpmannsgården Lundgreens fasade mot Munkegata. Et Skilt med påskriften M.H Lundgreens enke på husveggen. Tre gutter står samlet ved en gasslykt midt på bildet. Trehus i [...]

Eksteriør 1890 - 1904

Lundgreens vinlager

Lundgreens vinlager

Interiør fra firmaet M.H Lundgreens vinforretning i Kjøpmannsgata 46. Bildet er fra vinkjelleren i lagerbygningen i 2. etg. og viser lageret av flasker liggende i merkede hyller.

Bilder 1900 - 1906

Kaptein Sivertsens skole

Kaptein Sivertsens skole

Klassebilde fra Kaptein Sivertsens skole, med kapteinen foran i midten, omgitt av sine elever. Til høyre for ham, sitter B. Lie, til venstre Bonde og Wik. Olaf Sivertsen var bestyrer og [...]

Bilder 1886 - 1905

Sangkor

Sangkor

Sangundervisning for blinde, bildet er sannsynligvis fra Klæbu blindeskole.. 8 kvinner i koret, en dirigent og en pianist

Bilder 1893 - 1912

Klæbu blindeskole

Klæbu blindeskole

Interiør med personer fra skolen for blinde i Klæbu. Elever sitter ved pultene sine med bøker i blindeskrift, en lærer står bakerst i klasserommet, det er bokyller og et bilde på veggen

Bilder 1893 - 1912

Kalvskindet skole - interiør med personer

Kalvskindet skole - interiør med personer

Interiør fra folkeskolen på Kalvskinnet. Bildet er fra et klasserom, undervisningstime i håndarbeidsrommet, og viser elever, piker, ved pulter med sine håndarbeid, noen ved symaskiner. [...]


Ila skole - interiør med personer

Ila skole - interiør med personer

Interiør fra folkeskolen i Ila, skolebygningen fra 1877. Bildet er fra en naturfagtime med lærer Martin Haakonsen-Hansen bak kateteret i klasserommet, og elever ved pultene sine. En [...]

Bilder 1878 - 1904

Skomakerskolen - interiør med personer

Skomakerskolen - interiør med personer

Interiørbilde fra Skomakerskolen. Skolen holdt til på Bispehaugen skole på Rosenborg, i en av paviljongene som ble oppført i 1898-1902. Bildet er fra et klasserom med elever og en lærer [...]

Bilder 1898 - 1902

Skomakerskolen - interiør med personer

Skomakerskolen - interiør med personer

Interiørbilde fra Skomakerskolen. Skolen holdt til på Bispehaugen skole på Rosenborg, i en av paviljongene som ble oppført i 1898-1902. Bildet er fra et klasserom med elever ved sine [...]

Bilder 1898 - 1902

Ila skole - interiør med personer

Ila skole - interiør med personer

Interiør fra folkeskolen i Ila, skolebygningen fra 1877. Bildet er fra en gymnastikktime i en gutteklasse. Elever står oppstilt på geledd, to lærere står ved ribbeveggene.

Bilder 1878 - 1912