Loading map

Loading facets

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Fra Jacob Digres trelastlager, Bruket i Ila, eksteriør. Vinterbilde. To menn ved jernbanesporet. Fabrikkbygningene bak et gjerde. Gasslykt til høyre. Firma Jacob Digre ble etablert i [...]

Bilder 1880-1905

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Fra Jacob Digres trelastlager, Bruket i Ila, eksteriør. Vinterbilde. Hest med slede og noen menn i forgrunnen, ved jernbanesporet. Fabrikkbygningene bak et gjerde. Gasslykt til høyre. [...]

Bilder 1880-1905

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Jacob Digres Dampsag og Høvleri

Jacob Digres trelastlager, Bruket i Ila, sett fra havnen. Tømmerstokker i forgrunnen, Ilabergene i bakgrunnen. Firma Jacob Digre ble etablert i 1838.Digre drev bygningsfirma, som [...]

Bilder 1880-1905

Domkirken og Erkebispegården

Domkirken og Erkebispegården

Bildet viser Domkirken og Erkebispegården før kirkegården ble omlagt til park.Eksteriør, kirke i gotisk stil.

Bilder 1888-1901

Domkirken

Domkirken

Bildet viser Nidarosdomen sett fra Thomas Angells hus. Eksteriør, kirke i gotisk stil.

Bilder 1888-1901

Domkirken

Domkirken

Bildet viser Domkirken sett fra Thomas Angells hus, før tårnhjelmen ble revet. Eksteriør, kirke i gotisk stil. Thomas Angells monument i forgrunnen.

Bilder 1901-1901

Domkirken og Erkebispegården

Domkirken og Erkebispegården

Bildet viser Erkebispegården og Domkirken fra nordvest, idet den gamle lave tårnhetten blir revet. Kirke bygget i gotisk stil.

Bilder 1901-1901

Domkirken og Waisenhuset

Domkirken og Waisenhuset

Bildet viser Domkirken før tårnhjelmen ble reist, Erkebispegården og Waisenhuset. Kirke bygget i gotisk stil

Bilder 1901-1901

Domkirken og Marinen

Domkirken og Marinen

Utsikt mot Domkirken, Marinen og Nidelva sett fra Luna ved Vollafallet

Bilder 1901-1910

Riving av Mustgården

Riving av Mustgården

Konsul Jensens gård på hjørnet av Kjøpmannsgata og Olav Trygvasons gate, Solemsgården, også kalt Mustgården, blir revet i 1901. På bildet er rivingen i full gang, to arbeidere og noen [...]