Photo Details

Title
Den gamle jernbanestasjonen
Year
6 august 1864
Place in picture
Jernbanestasjonen
Municipal
Trondheim
Address
Prinsens gate
Photographer
Year of admission
1990
Description
Den første jernbanestasjonen i Prinsens gate. Ifølge bildeteksten er bildet tatt dagen etter åpningen av Trondhjem - Størenbanen. Bildet viser stasjonsbygningen med vognhall, kalt Perronghallen foran og godshuset til venstre. Jernbanepersonell og andre skuelystne står oppstilt på området. Et tog står klart for avgang til Støren.
Note
Jernbaneanlegget lå i området mellom nåværende Prinsens gate, Arkitekt Christies gate og Helmer Lundgreens gate. Størenbanen ble åpnet 5 august 1864. I 1877 ble stasjonen endestasjon for den nyåpnede Rørosbanen, som knyttet Trondheim til Østlandet. Stasjonsbygningen har siden 1924 tilhørt Det mosaiske trossamfunn i Trondheim, som har synagoge der. Bildet har tilhørt Christian Hulbert Hielm (28.1.1834-11.5.1902), jernbanebestyrer i Trondhjem fra 1883. I henh. til bildeteksten har han bl.a. "været Ordfører og Viceordfører i Byens Formandskab".
Physical location
Prospektsamling, III-Uhjk-73986
Format
16 x 21 cm
Polarity
Positiv
Bearer
Papir
Technical specifications
Svart-hvitt

Comments

Copyright

Photo: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-073986_01

Files (1)
Filename
UBT-TO-073986_01_1.tif Download