Photo Details

Title
Stokke
Year
1867, november
Place in picture
Stokke
Municipal
Melhus
Year of admission
2002
Description
Leirras ved Stokke, omtrent en kilometer syd for Stokke stasjon, senere Nypen, Nypan. Raset dekker jernbanelinja og en masse folk er i gang med å fjerne massen fra sporet. Det er gjerder på begge sider av linjen. Vi ser tydelig raskanten og massen som dekker sporet. Det er tatt i bruk en masse trillebårer, spader og bøtter. Masse ble delvis dumpet i en skråning nedenfor jernbanelinja.
Note
Raset ved Stokke skjedde om morgenen søndag den 10. november 1867. Skredet besto av bløt, nesten flytende leire, som dekket sporet i opptil flere meters høyde. Arbeidet med å rydde opp pågikk natt og dag og først 4. desember var det ryddet såpass at togene kunne gå i vanlig rute mellom Trondheim og Støren. Raset er omtalt i "Throndhjem - Støren Jernbanes 3die Driftsberetning Aar 1867".
Physical location
Prospektsamling, III-Ugp-82347
Format
17 x 20 cm
Polarity
Positiv
Bearer
Papir
Technical specifications
Svart-hvitt

Comments

Copyright

Photo: Charles Foss/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: UBT-TO-082347_01

Files (1)
Filename
UBT-TO-082347_01_1.tif Download