Photo Details

Title
Klüvergården eksteriør
Year
1900
Place in picture
Klüvergården
Municipal
Trondheim
Address
Olav Trygvasons gt. 40
Provenance
Trondhjems Historiske Forening
Year of admission
2017
Owner
NTNU Universitetsbiblioteket
Description
Brannvesenet med rednings-stige under en øvelse ved Klüwegården i Olav Trygvasons gate 40, en stor murbygning i nyromansk stil. Her drev Lorentz D. Klüver butikk med manufaktur, sengeutstyr, linoleum og tepper. Bildet viser brannmenn i uniform og mange tilskuere.
Note
Kjøpmann Lorentz D. Klüver kjøpte eiendommen i Olav Trygvasons gate i 1896. Her åpnet han manufakturhandel. Samme år brant gården (natten mellom 13. og 14. april) sammen med naboeiendommene Olav Trygvasons gt. 38 og Taraldsgårdsveita 15. De ble slått sammen til ett matr.nr. da Klüver reiste den store murgården på tomta 1896-1898. Firmaet gikk inn i 1917
Physical location
Olsen arkiv, O.pl.1016
Note
Knust
Negative number
O.pl. 1016
Format
18 x 24 cm
Polarity
Negativ
Bearer
Glass
Technical specifications
Svart-hvitt

Comments

Copyright

Photo: Erik Olsen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: O-I-1016_01

Files (1)
Filename
O-I-1016_01_1.jpg Download