@article{Ukjent:20496,
   author    = "Ukjent and Olaug Hoffllund",
   title     = "{Portrett av Gustav Blom Kielland}",
}