@article{Olsen:1608,
   author    = "Olsen, Erik",
   title     = "{Kaptein Sivertsen - familiegruppe}",
   year     = "1893",
   note     = "Edvardsminde ble bygd på 1700-tallet av flensborgeren
            Edvard Oeding. Han døde i 1817, eiendommen hadde senere
            flere eiere. Premierløytnant Olaf Sivertsen kjøpte
            Edvardsminne i 1893.",
}