000001608 001__ 1608
000001608 005__ 20190212105153.0
000001608 035__ $$aO-I-0332_01
000001608 088__ $$aUhld
000001608 100__ $$aOlsen, Erik$$cFotograf$$d1835-1920
000001608 245__ $$aKaptein Sivertsen - familiegruppe
000001608 260__ $$cEtter 1893
000001608 269__ $$a1893
000001608 269__ $$b1910
000001608 300__ $$bNegativ$$c18$$d24$$hcm
000001608 340__ $$aGlass$$iSvart-hvitt$$oNegativ
000001608 500__ $$aEdvardsminde ble bygd på 1700-tallet av flensborgeren Edvard Oeding. Han døde i 1817, eiendommen hadde senere flere eiere. Premierløytnant Olaf Sivertsen kjøpte Edvardsminne i 1893.
000001608 520__ $$aGruppebilde av kaptein Olaf Sivertsen og hans frue og tre barn i trappen foran inngangen til Edvardsminde. Olaf Sivertsen var først premierløytnant, fra 1898 kaptein. Han sitter her i uniformen sin. Han var i tillegg cand.fil. og drev i mange år Trondhjems private Middelskolekursus (opprettet 1886). Skolen holdt hus i Dronningens gate 12. Edvardsminde er idag (1986) matrikulert som Klæbuveien 136 B. Tempe pg Valene småkirke ligger på eiendommen
000001608 542__ $$fCC BY-SA 4.0
000001608 541__ $$d2017
000001608 541__ $$fNTNU Universitetsbiblioteket
000001608 541__ $$aTrondhjems Historiske Forening
000001608 541__ $$cGave
000001608 591__ $$aO.pl. 332
000001608 600__ $$aSivertsen, Olaf
000001608 600__ $$cKaptein, cand.fil.
000001608 600__ $$kEdvardsminde
000001608 651__ $$aEdvardsminde$$cStrinda$$hKlæbuveien 136 B
000001608 653__ $$aUniform
000001608 654__ $$aGruppeportrett
000001608 740__ $$aSivertsen, kaptein, fam.gruppe på ""Edvardsminde""
000001608 852__ $$bOlsen arkiv$$cO.pl.332
000001608 8564_ $$s256887$$uhttps://ntnu.tind.io/record/1608/files/O-I-0332.jpg
000001608 909CO $$ooai:atlantis.cern.ch:1608$$pcollection_Bilder
000001608 912__ $$e2012-11-28$$kBA
000001608 935__ $$bO-I-0332
000001608 980__ $$aOlsen
000001608 981__ $$aPHOTO