@article{Hammer:155752,
   author    = "Hammer, Christopher",
   title     = "{Om Norges Længde og Brede : [ekserpter]}",
   note     = "Geographiske Underretninger til Norske Carter i 3 b. er
            merket henholdsvis XA HA Qv. 24a, b og c. Qv. 24 c omfatter
            dessuten legg d-f, h, i, k og l.",
}