@article{Forbregd:149992,
   author    = "Forbregd, Klaus and ",
   title     = "{BP/Mobil og O.K stasjon, Domus stormarked, Lade.
            Eksteriør.}",
   year     = "1975",
   note     = "OK-Bensinstasjon",
}