Manuskriptdetaljer

Tittel
[Fragment]
Skaper
Bemerkninger
Opprinnelig fra: Krüger, Jacob Historia von dem...Triumph...1580...Hamburgk 1581 LibR Lab8b.
ID
NTNU-fragmenter-179

Kommentarer

Regler for bruk

Skaper: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: NTNU-fragmenter-179

Filer (10)
Filnavn
NTNU-fragmenter-179_1.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_2.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_3.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_4.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_5.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_6.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_7.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_8.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_9.jpg Last ned
NTNU-fragmenter-179_10.jpg Last ned