Manuskriptdetaljer

Tittel
[Fragment]
Skaper
Bemerkninger
Opprinnelig fra: Hemmingsen, Om Guds Naade...Batav. 1593 LibR Af8.
ID
NTNU-fragmenter-145

Kommentarer

Regler for bruk

Skaper: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: NTNU-fragmenter-145

Filer (1)
Filnavn
NTNU-fragmenter-145_1.jpg Last ned