@article{Holaker:121362,
   author    = "Holaker, Per Bjørner",
   title     = "{Kongsvoll}",
   note     = "Traseen til dagens E6 ligger til venstre for gården i
            dette bildet, omtrent hvor stolpene står",
}