000121362 001__ 121362
000121362 005__ 20190210220247.0
000121362 035__ $$aFA-0040-067_01
000121362 043__ $$2geonames$$a3149531
000121362 100__ $$aHolaker, Per Bjørner
000121362 245__ $$aKongsvoll
000121362 300__ $$hcm
000121362 300__ $$c9
000121362 300__ $$bNitrat, negativ
000121362 300__ $$d12
000121362 340__ $$aPlast
000121362 340__ $$cNei
000121362 340__ $$oNegativ
000121362 340__ $$iSvart-hvitt
000121362 500__ $$aTraseen til dagens E6 ligger til venstre for gården i dette bildet, omtrent hvor stolpene står
000121362 520__ $$aKongsvoll med Kongsvoll stasjon i bakgrunnen. Landskapsbilde med person på gårdstun. Skilt med reklame for Tiger Bensin på den nærmeste lyse bygningen. Skilt for Kongsvold Fjellstue på høyre side av veien.
000121362 541__ $$fNTNU Universitetsbiblioteket
000121362 542__ $$fCC BY-SA 4.0
000121362 654__ $$aUdefinert
000121362 852__ $$aFA-0040-067
000121362 8564_ $$s2338650$$uhttps://ntnu.tind.io/record/121362/files/FA-0040-067.jpg
000121362 909CO $$ooai:atlantis.cern.ch:121362$$pcollection_Bilder
000121362 912__ $$kNKE
000121362 912__ $$e2017-02-07
000121362 981__ $$aPHOTO