Bildedetaljer

Tittel
Hansasaiva
År
1964
Kommune
Kautokeino
Fotograf
Proveniens
Institutt for arkitekturhistorie, NTH
Innkomstår
Ukjent
Eier
NTNU Universitetsbiblioteket
Motivbeskrivelse
«Denne gamma ble bygd ca. 1932. Grunnen til at den ikke ble brent i 1944 er at den ligger i et område med farlige myrer og tett kratt, slik at det er veldig vanskelig å komme hit. Fugle- og viltbestanden gav et tydelig bevis på at området sjelden blir besøkt. De få samene som bruker gamma i dag fisker i Hansasaiva. Vinteren 1944-45 gjemte noen samer seg her i stedet for å reise sørover. Gamma er konstruert av to buer som er bundet sammen med en tverrstang øverst. Mot denne konstruksjonen er det satt opp 5 andre stokker. Mellom disse og hovedkonstruksjonen ligger tverrstokker som holder den vertikale kledningen på plass» (tekst fra plansje).
Eksemplarmerknad
Oppmålingstegning. Oppmålt for Byggekunst V, NTH
Fysisk plassering
A-0439-F-L0473-006
Polaritet
Positiv
Bærer
Papir

Kommentarer

Regler for bruk

Foto: Kirsti Knudsen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: A-0439-F-L0473-006_01

Filer (1)
Filnavn
A-0439-F-L0473-006_01_1.jpg Last ned