@article{Hilfling-Rasmussen:114907,
   author    = "Hilfling-Rasmussen",
   title     = "{Aviskiosk}",
   year     = "1913",
   note     = "Byens første aviskiosk ble åpnet 3.november 1893 i
            Nordre gate av firmaet Kioskernes Expedition. Kioskene ble
            oppført i dragestil, og det var til slutt ni av dem, ved
            Bakke bru, på Buran, Cicignons plass, i Fjordgata, Nordre
            gate, Prinsens gate og Strandveien, ved Studentersamfundet
            og på Torget. De gamle kioskene ble revet fra 1954 og
            erstattet med moderne kiosker.",
}