000114907 001__ 114907
000114907 005__ 20190124102710.0
000114907 035__ $$aFA-0035-HI-I-29_01
000114907 043__ $$2geonames$$a9404337
000114907 088__ $$aUhjt
000114907 100__ $$aHilfling-Rasmussen$$cFotograf$$d1910-1960
000114907 245__ $$aAviskiosk
000114907 260__ $$c1913
000114907 269__ $$a1913
000114907 300__ $$c24$$d18$$hcm
000114907 340__ $$aGlass$$iSvart-hvitt$$oNegativ
000114907 500__ $$aByens første aviskiosk ble åpnet 3.november 1893 i Nordre gate av firmaet Kioskernes Expedition. Kioskene ble oppført i dragestil, og det var til slutt ni av dem, ved Bakke bru, på Buran, Cicignons plass, i Fjordgata, Nordre gate, Prinsens gate og Strandveien, ved Studentersamfundet og på Torget. De gamle kioskene ble revet fra 1954 og erstattet med moderne kiosker.
000114907 520__ $$aBildet viser aviskiosken som sto ved østenden av Bakke bru. Foran kiosken, avisgutter som selger avisa Nidaros. I bakgrunnen, bryggene i Kjøpmannsgata og toppen av Vår Frue kirkes tårn.
000114907 542__ $$fCC BY-SA 4.0
000114907 651__ $$aNedre Bakklandet$$cTrondheim
000114907 654__ $$aUdefinert
000114907 852__ $$bHilfling$$cHI-I-29
000114907 8564_ $$s9080994$$uhttps://ntnu.tind.io/record/114907/files/HI-I-29.jpg
000114907 909CO $$ooai:atlantis.cern.ch:114907$$pcollection_Bilder
000114907 912__ $$e2008-02-22$$kIJGR
000114907 981__ $$aPHOTO