@article{Situations-CartoverAaverhalden:108561,
   title     = "{Situations-Cart over Aaverhalden, Nordere og Syndere
            Findlien, Snaasen, Sparboen, alt beliggende udi Trundhiems
            Stift. Saavel som eendeel af Jemteland udi Sverrig. Derudi
            anviisses den Vey som de Svenscke kom udi Landet 1718
            hvilcen her paa med een Encelt Linie annotert. I ligemaade
            grentzeskiellet immellem Norge og Sveriig annoteret med een
            Röd Linie, Saa og det Grentze-Skiel som Sverrig vil have,
            annoteret med dend Soorte puncterede linie.}",
   year     = "1718",
   note     = "Kartet ble kjøpt på auksjon etter J.D. Berlin 6/2 1788.",
}