000108561 001__ 108561
000108561 005__ 20190212134919.0
000108561 035__ $$a130041297
000108561 043__ $$2geonames$$a3138989
000108561 043__ $$2geonames$$a3143058
000108561 043__ $$2geonames$$a6453327
000108561 043__ $$2geonames$$a2703330
000108561 245__ $$aSituations-Cart over Aaverhalden, Nordere og Syndere Findlien, Snaasen, Sparboen, alt beliggende udi Trundhiems Stift. Saavel som eendeel af Jemteland udi Sverrig. Derudi anviisses den Vey som de Svenscke kom udi Landet 1718 hvilcen her paa med een Encelt Linie annotert. I ligemaade grentzeskiellet immellem Norge og Sveriig annoteret med een Röd Linie, Saa og det Grentze-Skiel som Sverrig vil have, annoteret med dend Soorte puncterede linie.
000108561 255__ $$aCa 1:325000
000108561 260__ $$c1718
000108561 269__ $$a1718
000108561 300__ $$c41$$d62$$hcm
000108561 340__ $$aUdefinert
000108561 500__ $$aKartet ble kjøpt på auksjon etter J.D. Berlin 6/2 1788.
000108561 542__ $$fCC BY-SA 4.0
000108561 655__ $$aKart
000108561 751__ $$aSnåsa
000108561 751__ $$aLierne
000108561 751__ $$aBlåfjella-Skjækerfjella
000108561 751__ $$aJämtland
000108561 8564_ $$s345966904$$uhttps://ntnu.tind.io/record/108561/files/130041297.tif
000108561 909CO $$ooai:ntnu.tind.io:108561$$pcollection_kart
000108561 935__ $$a832161586
000108561 936__ $$aMs
000108561 981__ $$aKart
000108561 981__ $$aMAP