@article{Krefting:108446,
   author    = "Krefting, O.",
   title     = "{Sannsynlig beliggenhet av middelalderbygninger i
            Trondheim}",
   year     = "1875",
   note     = "Inntegnet på et "Oversigtskart ... bilag 18 til
            Havnekommiteens Indstilling af Decbr. 1874"",
}