@article{Westen:107935,
   author    = "Westen, Thomas Von",
   title     = "{Underretning om Rune-Bommens rette Brug iblandt Finnerne
            i Nordlandene og Findmarken saaledes som det har været af
            fordum-Tiid}",
   year     = "1760",
   note     = "Tegningene muligens utført av Thomas von Westen.
            Manuskriptet er omtalt i Friis, Jens Andreas: Lappisk
            mythologi, eventyr og folkesagn. Chra 1871 s. XII, 30-31,
            41-42. Trykt i Qvigstad, J., utg.: Kildeskrifter til den
            lappiske mytologi. I: Det Kongelige Norske Videnskabers
            Selskabs skrifter 1903 no 1, s. 64-68",
}