Bildedetaljer

Tittel
Riettar bætur Eireks kongs
År
1600
Fotograf
Eksemplarmerknad
Islandsk papirhåndskrift fra ca 1600. Se: Norges gamle love IV s. 777. Avskrift av de sedvanlige retterbøter ved Jónsbók.
MARC ID
06a030045
Bærer
Udefinert

Kommentarer

Regler for bruk

Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: ntnu00121

Filer (44)
Filnavn
ntnu00121_1.tif Last ned
ntnu00121_2.tif Last ned
ntnu00121_3.tif Last ned
ntnu00121_4.tif Last ned
ntnu00121_5.tif Last ned
ntnu00121_6.tif Last ned
ntnu00121_7.tif Last ned
ntnu00121_8.tif Last ned
ntnu00121_9.tif Last ned
ntnu00121_10.tif Last ned
ntnu00121_11.tif Last ned
ntnu00121_12.tif Last ned
ntnu00121_13.tif Last ned
ntnu00121_14.tif Last ned
ntnu00121_15.tif Last ned
ntnu00121_16.tif Last ned
ntnu00121_17.tif Last ned
ntnu00121_18.tif Last ned
ntnu00121_19.tif Last ned
ntnu00121_20.tif Last ned
ntnu00121_21.tif Last ned
ntnu00121_22.tif Last ned
ntnu00121_23.tif Last ned
ntnu00121_24.tif Last ned
ntnu00121_25.tif Last ned
ntnu00121_26.tif Last ned
ntnu00121_27.tif Last ned
ntnu00121_28.tif Last ned
ntnu00121_29.tif Last ned
ntnu00121_30.tif Last ned
ntnu00121_31.tif Last ned
ntnu00121_32.tif Last ned
ntnu00121_33.tif Last ned
ntnu00121_34.tif Last ned
ntnu00121_35.tif Last ned
ntnu00121_36.tif Last ned
ntnu00121_37.tif Last ned
ntnu00121_38.tif Last ned
ntnu00121_39.tif Last ned
ntnu00121_40.tif Last ned
ntnu00121_41.tif Last ned
ntnu00121_42.tif Last ned
ntnu00121_43.tif Last ned
ntnu00121_44.tif Last ned