@article{Adler:107457,
   author    = "Adler, Johan Gunder",
   title     = "{Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge}",
   year     = "1814",
   note     = "Udarbeydet af I.G. Adler og C.M. Falsen. Skrevet med
            Falsens hånd. Se: Harald Nissen: Det Adler-Falsenske
            Grundlovsudkast, i: Det Kongelige norske videnskabers
            selskabs forhandlinger 1989 s. 115-120",
}