Photo Details

Title
Brurskanken Samiske Kvinneforening
Year
1917-02-06
Persons in picture
Laula, Elsa - Pioner innen samesaken (1877 - 1931)
Alternate name: Renberg, Elsa Laula
Note: Foreldrene hennes drev reindrift i grensetraktene mellom Helgeland og Västerbotten Lappmark. Hun fikk mulighet til å ta høyere utdanning, noe som var uvanlig for samiske jenter på den tiden og tok realskole og jordmorskole. I 1908 giftet hun seg med reindriftssamen Thomas Renberg fra Vefsn. De fikk seks barn, hvorav de to eldste døde tidlig. De flyttet etterhvert til Brurskanken sør for Mosjøen. I 1910 ble Brurskankens Lappekvinde Forening stiftet på hennes initiativ. Elsa Laula var med og stiftet verdens første sameforening i Sverige i 1904, og hun var drivkraften bak det første samemøtet i Trondheim 6. februar 1917. Martin Tranmæl var en av deltakerne. I 1904 ga hun ut boka "Inför Lif eller Död" hvor hun tar for seg problemer som alkoholproblem, fattigdom, skoleforhold og retten til land og vann. Stemmerett, skolegang og samisk eiendomsrett var noen av kampsakene. Hun dro helt opp til Finnmark for å oppmuntre samene til å organisere seg. Elsa Laulas innsats blir høyt verdsatt i dag i det samiske samfunnet på tvers av landegrensene. Ekteparet Renberg engasjerte seg i 1920-årene særlig i prosessen omkring den nye reindriftsloven. Loven ble vedtatt på Stortinget i 1933, noe Elsa Laula ikke fikk oppleve da hun døde av tuberkulose i 1931

Lie, Ellen - Journalist (1876 - 1946)
Note: Fra Trondheim. Etter middelskoleeksamen, begynte hun som stenograf i avisa Ny Tid. Fra 1911 var hun journalist i Dagsposten. Hun ble en pioner innen et mannsdominert yrke. Hun engasjerte seg sterkt i mange saker, både som skribent og privat, slik som vanføres situasjon og barns rettigheter. Hun var en ivrig støttespiller for samene og deres kamp for rettigheter. Hun redigerte en fast samepolitisk spalte i Dagsposten. Hun var blitt kjent med Elsa Laula i 1916. Da samene holdt sitt første landsmøte i Trondheim 6. februar 1917, hadde hun mye av ansvaret med å planlegge gjennomføringa av dette historiske møtet. Siden er 6. februar blitt Samefolkets dag for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland til minne om møtet i Trondheim. Også i åra etter møtet fortsatte hun å engasjere seg for samesaker

Barrock, Lisa
Brantfjeld, Brita
Mathiasen, Sofie
Vesterfjeld, Malla
Stinnerbom, Kristine
Olsen, Ellen
Granefjeld, Gunhild
Andersen, Anna
Pedersen, Maria
Year of admission
1960
Description
Gruppebilde av Brurskanken Samiske Kvinneforening, den første samiske kvinneorganisasjonen i Norge, etablert i 1910. Foreningen deltok på det første samelandsmøtet som var i Trondheim 6. februar 1917. Alle på bildet, unntatt tre, er kledd i sørsamisk drakt. Bak fra venstre: Lisa Barrock, Brita Brantfjord, Sofie Mathiasen, Malla Vesterfjeld, Kristine Stinnerbom. Sittende fra venstre: Elsa Laula Renberg, Ellen Lie, Ellen Olsen, Gunhild Granefjeld. Foran fra venstre: Anna Andersen, Maria Pedersen
Physical location
Hilfling arkiv, Hilfling c 1739b
Format
16 x 12 cm
Polarity
Negativ
Bearer
Glass
Technical specifications
Svart-hvitt

Comments

Copyright

Photo: Hilfling-Rasmussen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: FA-0035-HI-c-1739b_01

Files (1)
Filename
FA-0035-HI-c-1739b_01_1.tif Download