000100459 001__ 100459
000100459 005__ 20190214222433.0
000100459 035__ $$aNTNU-UB-F-EFT-082_01
000100459 100__ $$aKrum, Hans
000100459 100__ $$0http://kulturnav.org/2a27957c-d0b9-4e54-a3d8-1e35d01e9dda
000100459 245__ $$aGruppebilde av seks skuespillerinner fra Det norske Theater, Bergen
000100459 260__ $$c1854 - 1856
000100459 269__ $$a1854
000100459 269__ $$b1856
000100459 300__ $$bDaguerreotypi$$c17.2$$d21.2$$hcm
000100459 340__ $$aMetall$$oPositiv
000100459 500__ $$aDaguerreotypier viser motivet speilvendt
000100459 520__ $$aDaguerreotypi som viser gruppebilde av seks skuespillerinner fra Det norske Theater, Bergen. Tatt i 1854 eller 1856. Nummer to fra venstre er Birgitte Cornelia Gulbrandsen, gift Rojahn. Nummer to fra høyre er Fredrikke Nielsen, gift med skuespiller Harald Nielsen.
000100459 542__ $$fCC BY-SA 4.0
000100459 600__ $$3Gulbrandsen, Birgitte$$aGulbrandsen, Birgitte Cornelia$$cSkuespiller$$df. 1839 d. 1927$$gnorsk skuespillerinne og sangerinne. Søster av Louise Brun. 1854–57 ved Det norske Theater i Bergen, prøvet og antatt av Ibsen. Spilte 1855, 15 år gammel, Eline i Fru Inger til Østeraad. Forlot scenen 1857, men opptrådte senere som konsertsangerinne. Gift 1859 med musikkdirektør F.A. Rojahn (Jensson 1981).
000100459 600__ $$3Jensen, Fredrikke$$aNielsen, Fredrikke$$cSkuespiller$$gPikenavnet hennes Jensen. Fredrikke Nielsen var en anerkjent og populær skuespiller frem til 1880. 1854 og 1856 gjestespilte hun med teateret i Trondheim. 1856 giftet hun seg med sin skuespillerkollega Harald Nielsen.
000100459 654__ $$aGruppeportrett
000100459 700__ $$aHifling-Rasmussen$$cFotograf$$eGiver
000100459 852__ $$bEldre fotografiske teknikker$$cSafen Gunnerusbiblioteket, BT 2 (NTNU-UB-F-EFT-082)
000100459 8564_ $$s70596876$$uhttps://ntnu.tind.io/record/100459/files/NTNU-UB-F-EFT-082_05.tif
000100459 8564_ $$s76395696$$uhttps://ntnu.tind.io/record/100459/files/NTNU-UB-F-EFT-082_06.tif
000100459 8564_ $$s76998748$$uhttps://ntnu.tind.io/record/100459/files/NTNU-UB-F-EFT-082_03.tif
000100459 8564_ $$s78702960$$uhttps://ntnu.tind.io/record/100459/files/NTNU-UB-F-EFT-082_02.tif
000100459 8564_ $$s79308420$$uhttps://ntnu.tind.io/record/100459/files/NTNU-UB-F-EFT-082_01.tif
000100459 909CO $$ooai:atlantis.cern.ch:100459$$pcollection_Bilder
000100459 912__ $$e2015-05-13$$kHL/NKE
000100459 935__ $$bNTNU-UB-F-EFT-082
000100459 980__ $$aEFT
000100459 981__ $$aPHOTO
000100459 982__ $$aEldre fototeknikker